ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

สำนักพิมพ์ของเราทำงานออกแบบสิ่งพิมพ์บนความต้องการของลูกค้าเป็นหลักในการสื่อสารผ่านทางสิ่งพิมพ์ โดยคำนึงถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของลูกค้า ซึ่งเป็น ส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างภาพลักษณ์สู่สาธารณชน ไม่เพียงแต่คำนึงถึงความสวยงามเท่านั้น ยังเน้นการสร้างสรรค์สื่อ และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้อง เพื่อสิ่งพิมพ์เหล่านั้นจะไม่เป็นเพียงกระดาษเปื้อนหมึกเท่านั้น แต่เน้นประสิทธิภาพ ของสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมีระดับและมีคุณภาพ

สำนักพิมพ์ของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งพิมพ์หลากหลายอุตสาหกรรม และแวดวงธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท จึงทำให้เรามีความมีความเชี่ยวชาญ ชำนาญในความหลากหลายของงานพิมพ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือคู่มือประเภทต่างๆ ใบปลิวแผ่นพับเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปกแฟ้ม กล่องบรรจุภัณฑ์  ซองบรรจุแผ่นซีดี ดีวีดี แค๊ตตาล๊อกสินค้า โบร์ชัวร์ แบบฟอร์มสำหรับใช้ในสำนักงาน เช่นกระดาษจดหมาย หรือหัวจดหมาย ซองเอกสาร ซองจดหมาย ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ป้ายแขวนทุกชนิด  เมนูห้องอาหารภัตตาคาร บิลจดรายการอาหาร บิลเรียกเก็บชำระค่าอาหาร ทั้งชนิดกระดาษธรรมดาและกระดาษคาร์บอนในตัว นอกจากนี้ งานสั่งทำแบบประยุกต์ประเภทเครื่องใช้สำนักงาน เช่น แผ่นบันทึกรองเขียน ปกแฟ้มหุ้มกระดาษแข็งชนิดมีห่วงเก็บเอกสาร 2-6 ห่วง กล่องใส่กระดาษโน๊ตที่ใช้ในห้องพักโรงแรม

Products & Services

We design and work based on customer’s desire to communicate through print matters. We keep our Customer’s Profiles and Identities, the most important element of public image, honest to itself by maintaining the stylish designs, creativities, and relevance to the right target. By combining the advanced technologies with a state of the art production environment, Smart Digital Solution Co., Ltd, provide the highest quality for our customers.

Our company is a smart-printing expert in many industries and businesses. Especially in Hotels and Resorts Group, Hence, we have a wide range of printing matters, such as user manuals, leaflets or handbills, newsletters, desktop calendars, sales kit folders, packaging, CD/DVD covers, catalogs, brochures, stationery forms (letter heads, envelopes, receipts, invoices, hanging tags), menus, food and beverage order bills both in carbon and non-carbon papers.

Furthermore, we also offer custom jobs like folders with binding ring and so on.

 

Made with Adobe Muse